Esta casa está sonada

A family house used as a radio station.
X Velada de Santa Lucía, Maracaibo. Venezuela

afiche-sonadoweb

programa-pag-1web

programa-pag-2web